Pintas Portal | Utama


 

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR YANG AKAN MENJALANI LATIHAN INDUSTRI SESI DISEMBER 2015.

SILA FOLLOW UP FIRMA SETELAH 2 MINGGU ANDA MENGHANTAR SURAT PERMOHONAN.

SEBARANG KELEWATAN DAN KESULITAN AKAN MENGGANGGU PROSES LATIHAN INDUSTRI.