Pintas Portal | Utama


 

PERHATIAN!

Bagi Pelajar yang akan menjalani latihan industri Sesi JUN 2014 yang telah berjaya diterima oleh firma / syarikat hendaklah klik button "pilih" di bahagian "Firma Latihan".

Manakala bagi Pelajar yang menjalani latihan industri Sesi DIS 2013 hendaklah melapor diri setelah tamat latihan industri ke jabatan masing-masing di Politeknik Ibrahim Sultan pada 21 April 2014 (Isnin)

Terima kasih.